Meniu Uždaryti

Dažniausiai užduodami klausimai

Klausimas. Mes norime pas jus apgyvendinti savo senyvo amžiaus tėvą/motiną/senelį. Ką turime daryti?

Atsakymas. Ar norite savo tėvą/motiną/senelį apgyvendinti savivaldybės paskyrimu ar tiesioginiu susitarimu su mūsų įstaiga? Jei norite apgyvendinti savivaldybės paskyrimu, tuomet turėtų pats asmuo arba jį prižiūrintis asmuo kreiptis į savo savivaldybės socialinių paslaugų skyrių, ten supildyti reikiamus dokumentus ir sulaukus savivaldybės sprendimo, kuris dažniausiai priimamas per 30 kalendorinių dienų bei gavus teigiamą savivaldybės sprendimą, bus galima mūsų įstaigoje priimti ir apgyvendinti jūsų tėvą/motiną/senelį. Arba galite užpildyti reikiamus dokumentus mūsų įstaigoje, kuriuos pateiks į savivaldybę socialinio darbo vadovas.

Jei norite apgyvendinti savo tėvą/motiną/senelį tiesioginiu susitarimu su mūsų įstaiga tam tereikia pasirašyti dvišalę komercinių paslaugų sutartį, pristatyti reikiamus asmens, kuriam reikalinga ilgalaikė socialinė globa, dokumentus (turėti galiojantį asmens dokumentą, medicininius gydytojo išrašus apie vaistus ir ligas),  atlikti mokėjimą už pirmą mėnesį ir asmuo bus apgyvendinamas. Jeigu asmuo neveiksnus, jam paskirtas globėjas arba jis yra įgaliojęs kitą asmenį tvarkyti jo dokumentus, tuomet reikia pateikti: globėjo ar įgalioto asmens paso kopiją ir teismo nutartį ar įgaliojimo kopiją.

Klausimas. Kokius dokumentus reikia turėti pateikiant prašymą gauti trumpalaikę/ilgalaikę socialinę globą?

Atsakymas.  Asmuo turi pateikti šiuos dokumentus:

  1.  Asmens dokumentų originalai (pasas ir/ar asmens tapatybės kortelė).
  2. Galiojantis neįgaliojo pažymėjimas.
  3. Specialiųjų poreikių nustatymo pažyma.
  4. Neįgalumo lygio pažyma (pažyma dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo ir/ar specialiojo nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažymos kopija).
  5. Išrašai iš medicininių dokumentų: ne senesnė nei 3 mėn. siuntimo į globos įstaigą forma F027/a su gydytojo išvada, jog asmuo neserga ūmiomis infekcinėmis ar kitomis užkrečiamomis ligomis, pateikta informacija apie psichikos būklę.

Jeigu asmuo neveiksnus ir jam paskirtas globėjas/turto administratorius arba jis yra įgaliojęs kitą asmenį tvarkyti jo dokumentus, tuomet reikia pateikti: globėjo ar įgalioto asmens paso kopiją ir teismo nutartį ar įgaliojimo kopiją.

Klausimas. Esu iš kito Lietuvos miesto, bet labai noriu apsigyventi pas jus. Ar yra tokia galimybė?

Atsakymas.  Mūsų globos įstaigoje gali gyventi asmenys iš visos Lietuvos.

Klausimas. Kokius daiktus galiu su savimi atsivežti?

Atsakymas. Atsivežti galite tai, kas Jums kelia malonius prisiminimus ir pačius reikalingiausius Jums reikmenis. Visu kitu pasirūpinsime mes.

Klausimas. Ar Jūsų įstaigoje draudžiama rūkyti?

Atsakymas. Įstaigos patalpų viduje – rūkymas draudžiamas, tačiau lauke rūkyti galima.

Klausimas. Ar galima aplankyti savo artimą gyvenantį globos skyriuje?

Atsakymas. Taip.

Klausimas. Kas mane informuos apie mano artimojo savijautą?

Atsakymas. Įstaigos socialinio darbo vadovas, slaugytojas.

Klausimas. Jei mano artimojo apgyvendinimą sutiks finansuoti savivaldybė, ar reikės ir pačiam asmeniui mokėti už apgyvendinimą?

Atsakymas: Kai miesto (rajono) savivaldybės administracija priima sprendimą skirti finansavimą dėl asmens apgyvendinimo globos namuose, ilgalaikės socialinės globos apmokėjimas susidaro iš: 80 proc. asmens gaunamų pajamų (pensijos), 100 proc. priežiūros/slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos, taip pat, jei asmuo turi nekilnojamojo turto – nuo jo vidutinės rinkos vertės bus skaičiuojamas 1 proc. mokestis, kuris turės būti mokamas kiekvieną mėn. globos įstaigai (įmokos dydį apskaičiuoja savivaldybė). Skirtumas, kurio trūksta iki nustatytos globos namų socialinės globos paslaugų kainos, apmokamas/finansuojamas tos savivaldybės administracijos iš kurios ir atvyko konkretus asmuo. Socialinės globos kainos apmokėjimas pagal visus pirmiau išvardintus punktus detaliai išdėstomas ilgalaikės socialinės globos kompensavimo sutartyje. Sutartis rengia savivaldybės.

Trumpalaikės (6 mėn. per metus) socialinės globos apmokėjimas susidaro taip pat, kaip ir ilgalaikės, tik nėra skaičiuojamas 1 proc. turto mokesčio.

Klausimas. Kas gali apsigyventi jūsų globos skyriuje?

AtsakymasMūsų globos skyriuje socialinės globos paslaugos teikiamos senyvo amžiaus asmenims (pensinio amžiaus), taip pat senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims, turintiems  sunkią negalią.

Klausimas. Kokiais atvejais savivaldybė biudžeto lėšomis finansuoja dalį globos kainos?

AtsakymasAsmens socialinių paslaugų poreikį bei finansines galimybes mokėti už socialines paslaugas vertina asmens (šeimos) gyvenamosios vietos savivaldybė. Mokėjimo dydis kiekvienam asmeniui nustatomas individualiai, atsižvelgiant į asmens finansines galimybes bei teikiamų paslaugų rūšį.

Klausimas. Mano seneliui gydytojai yra paskyrę gerti nemažai vaistų, kuriuos dažnai jis pats supainioja ir užmiršta išgerti. Kas pasirūpins, kad mano senelis tuos vaistus išgertų?

Atsakymas. Mūsų globos skyriaus personalas užtikrins, kad Jūsų seneliui visada laiku būti paduoti jam paskirti vaistai, prižiūrima jo sveikatos būklė.

 Klausimas. Ar jūsų globos namuose galima turėti ir naudotis mobiliuoju telefonu?

Atsakymas. Mobilųjį telefoną, jei asmuo geba savarankiškai juo naudotis, būtinai turėkite, galėsite bendrauti su artimaisiais be jokių tarpininkų.  Nerekomenduojame mobiliojo telefono turėti asmeniui, kuris turi sunkią negalią dėl kurios mobiliuoju telefonu jis negali savarankiškai naudotis.

 Klausimas. Ar galiu į globos namus atsivežti savo augintinį?

Atsakymas. Globos skyriuje augintiniai nepriimami.

 Klausimas. Jau pateikėme prašymą savo savivaldybės socialiniam paslaugų centrui dėl savivaldybės finansavimo apgyvendinimui jūsų globos skyriuje. Kiek laiko turime laukti, kol gausime jų sprendimą?

Atsakymas. Paprastai dokumentų pildymas ir sprendimo priėmimas užtrunka iki 30 kalendorinių dienų, tačiau kiekvienas prašymo nagrinėjimas yra individualus ir sprendimo priėmimo laikas skirtingose savivaldybėse gali skirtis. Kiek laiko reikės laukti sprendimo Jus turėtų informuoti atsakingi savivaldybės, į kurią kreipėtės, darbuotojai.

 Klausimas. Su kuo turėsiu pasirašyti sutartį? Koks susitarimo turinys?

Atsakymas. Priklausomai nuo valstybės finansuojamos sumos, jūs pasirašysite trišalę sutartį su miesto/rajono Savivaldybe ir globos skyriumi, arba komercinę dvišalę sutartį tiesiogiai su  globos skyriumi. 

Klausimas. Ar privalau iš anksto perspėti, kad atvyksiu?

Atsakymas.  Norintys atvykti į globos skyrių privalo informuoti apie atvykimą iš anksto suderinus atvykimo laiką (ne vėliau kaip 24 val. iki atvykimo).

 Klausimas. Ar nesijaus mano močiutė tokiuose namuose vieniša?

Atsakymas. Globos skyriaus personalas yra geranoriškas ir draugiškas, jie tikrai padės adaptuotis Jūsų močiutei globos namuose. Jūsų močiutė bus prižiūrėta, pakalbinta ir įtraukta į aktyvų gyvenimą tiek, kiek leis jos sveikatos būklė. Vieniša ji tikrai nebus.

Klausimas. Ar man apsigyvenus Jūsų globos namuose jūs tapsite mano globėjais?

Atsakymas.  Ne, jūsų apgyvendinimas mūsų globos skyriuje nesuteikia mums globėjo statuso.

 Klausimas. Ar norėdamas apsigyventi Jūsų globos namuose privalau Jums testamentu palikti savo turtą?

Atsakymas.  Ne, jūs nieko neprivalote.

Klausimas. Jei gyvenant Jūsų globos namuose man nepatiks mano kambario kaimynas. Ar galėsiu gauti kitą kambarį?

Atsakymas. Kiekvienas atvejis yra vertinamas individualiai išsiaiškinant nepatikimo priežastis. Ar galėsite gauti kitą kambarį priklausys nuo daugelio faktorių, kuriuos įvertins  globos skyriaus personalas.

 Klausimas. Aš esu labai išrankus maistui. Ar bus galimybė pasirinkti ką noriu valgyti?

Atsakymas. Asmeniui yra sudaroma galimybė susipažinti su dienos meniu ir pateikti pageidavimus dėl netoliaruojamų maisto produktų ar patiekalų.

Skip to content