Meniu Uždaryti

Ilgalaikė/trumpalaikė socialinė globa

LGALAIKĖS (TRUMPALAIKĖS) SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGA teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba, visiškai nesavarankiškiems asmenims (suaugusiems asmenims su  sunkia negalia, senyvo amžiaus asmenims). 

Trumpalaikės socialinės globos teikimo trukmė: Suaugusiems asmenims su sunkia negalia, senyvo amžiaus asmenims – 6 mėn. per metus.

Ilgalaikės socialinės globos teikimo trukmė: Suaugusiems asmenims su sunkia negalia, senyvo amžiaus asmenims – neterminuotai.

Paslaugos:  informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, gyventojų asmeninių problemų išklausymas, įvertinimas, planavimas, sprendimų priėmimas, dokumentų ruošimas, bendradarbiavimas su gyventojų šeimų nariais ir kitais artimaisiais, naujai atvykusių gyventojų adaptacijos laikotarpio problemų sprendimas, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, įsigyjant prekes, atliekant buitinius darbus, bendraujant, savarankiškai tvarkant patalpas, aplinką ir pan.), pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kt. pobūdžio pagalba, asmeninės higienos paslaugų organizavimas, sveikatos priežiūros paslaugų (slaugos) organizavimas ar teikimas, dienos užimtumas ar jo organizavimas, laisvalaikio organizavimas,  kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.

Paslaugas teikiantys specialistai: Socialinio darbo vadovas, socialiniai darbuotojai, individualios priežiūros personalas, sveikatos priežiūros, užimtumo specialistai.

Paslaugos kaina:

Kai miesto (rajono) savivaldybės administracija priima sprendimą skirti finansavimą dėl asmens apgyvendinimo globos namuose, ilgalaikės socialinės globos apmokėjimas susidaro iš: 80 proc. asmens gaunamų pajamų (pensijos), 100 proc. priežiūros/slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos, taip pat, jei asmuo turi nekilnojamojo turto – nuo jo vidutinės rinkos vertės bus skaičiuojamas 1 proc. mokestis, kuris turės būti mokamas kiekvieną mėn. globos įstaigai (įmokos dydį apskaičiuoja savivaldybė). Skirtumas, kurio trūksta iki nustatytos globos namų socialinės globos paslaugų kainos, apmokamas/finansuojamas tos savivaldybės administracijos iš kurios ir atvyko konkretus asmuo. Socialinės globos kainos apmokėjimas pagal visus pirmiau išvardintus punktus detaliai išdėstomas ilgalaikės socialinės globos kompensavimo sutartyje. Sutartis rengia savivaldybės.

Trumpalaikės (6 mėn. per metus) socialinės globos apmokėjimas susidaro taip pat, kaip ir ilgalaikės, tik nėra skaičiuojamas 1 proc. turto mokesčio.

Informacija apie paslaugų teikimo tvarką skaitykite čia: Dažniausiai užduodami klausimai.

Dėl socialinių paslaugų kreiptis į VšĮ “Pagalba Senjorui” socialinio darbo vadovę Kristiną Songailienę.

Skip to content